Անհրաժեշտ է աջակցություն մշակութային բազմազանության և ազգային ինքնակենցաղի պահպանմանը

հոկտեմբեր 12, 2013 - 18:19        Viewed: 1530       

Հարցին պատասխանում է Վրաստանի նախագահության թեկնածու Դավիթ Բաքրաձեն`

 

Ինչպիսի՞ քաղաքականություն կիրականացնեիք՝ ապահովելու ազգային փոքրամասնությունների լիարժեք մասնակցությունը եւ ինտեգրումը Վրաստանի սոցիալ-քաղաքական կյանքին:

- Պետությունը պետք է  ապահովի  իր քաղաքացիների շահերի, իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը: Դրա համար միասնական  ազգային շարժումը ձգտում է այնպիսի  հասարակության ձևավորման համար,  որը  հիմնվում է  օրենքի առջև հավասարության, հանդուրժողականության,արդարացիության և բազմակարծության վրա: Նրա գերակայություններից մեկը  բազմազգ և  բազմադավան վրացական ազգի  ներկայացուցիչների հավասար  ընդգրկումն է  երկրի  հասարակական և  քղաքական կյանքում:

Միասնական ազգային շարժման կարծիքով, անհրաժեշտ է աջակցություն  մշակութային  բազմազանության և ազգային  ինքնակենցաղի պահպանմանը  և  զարգացմանը,  տարբեր ազգային թե  կրոնական խմբերի  ինտեգրման և երկրի  զարգացմանը միանալուն: Պետք է  ստեղծվեն պայմաններ  այս  խմբերի  անհատականության և մշակույթի  պահպանման-զարգացման համար:

Միասնական ազգային  շարժումը  նշանակալիորեն գտնում է արտասահմանում բնակվող հայրենակիցների հետ  կապերի խորացում, սփյուռքի  ներկայացուցիչների համար աջակցությունը  մայրենի լեզվի ուսուցմանը և  նրանց կողմից  մշակութային  ինքնակենցաղի պահպանմանը:

Միևնույն ժամանակ, միասնական ազգային շարժման  համար  գլխավորը հանդուրժողականության և  բազմաբղետության սկզբունքն է: Առանց դրա անհնար է մարդու իրավունքների հարգում և  առաջընթաց: Պետությունը պետք է  պահպանի բոլոր  դենոմինացիայի օրինական իրավունքները և պետք է  դիմակայի  քսենոֆոբիայի ցանկացած դրսևորում:

Սեկուլարիզմի  պաշտպանությունը  միասնական ազգային շարժման հիմնական գերակայությունն է: Նա ձգտում է, որպեսզի  աջակցի կրոնի և  քաղաքականության  սահմանազատմանը, պաշտպանված լինեն սահմանադրական  դրույթները, այդ թվում Վրաստանի  բոլոր քաղաքացիների  իրավունքը  պատկանալու  ցանկացած կրոնի,  դավանանքի թե  խոստովանության: 

 

Օրացույց