Ծրագրեր

Համայնքային կենտրոն - այս պահին ընդանում է շենքի վայրի փտրում ու կենտրոնի հետ կապված ծախսերի հաշվարկում: